HET LICHT STAAT OP ROOD…

Het licht staat op rood…

…het licht staat op groen

en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (reflecteren), is er altijd wel iets te doen.

Het is dinsdag 24 juli en de vakantietijd is aangebroken. Met de huidige hittegolf is het warm, zeer warm. De tweede helft van het jaar is inmiddels begonnen en dus is het tijd om terug te kijken om vooruit te komen.  Reflecteren doe je het best in alle rust.

…je bent ontevreden over het eerste half jaar?

Wat ga jij eraan doen om hetzelfde of meer te bereiken?

Van oudsher is de vakantieperiode een periode van reflecteren. Het eerste half jaar is voorbij en dus een goed moment om een tussenbalans op te maken.

…alles begint met een doel

In onze trainingen geven wij de deelnemers inzicht in de GSM-methode. GSM staat voor Goals, Strategie en Meetbare resultaten. Of deze methode werkt of niet hangt af van een aantal factoren; discipline, doorzettingsvermogen, doen of attitude.

Het reflecteren over het afgelopen halfjaar om vooruit te blikken naar het komende halfjaar, doen veel mensen. Bij veel mensen is dit echter een onbewust proces (overigens is ons gedrag voor meer dan 95% onbewust, maar dat terzijde). Bij een grote groep vergt het tijd en energie om stil te staan.

…zonder stilstand geen vooruitgang

Als je bewust stilstaat en nadenkt over je sociale of zakelijke doelen, is het visueel maken van je doelen eenvoudiger dan alles aan het onbewuste over te laten.

Wat wordt jouw doel voor de rest van het jaar?

G staat voor Goals

Een Goal of Doel moet SMART gedefinieerd zijn. SMART is de afkorting voor Specifiek, Meetbaar, Actiegericht (of acceptabel), Realistisch (of relevant) en Tijdgebonden zijn. Voldoen jouw doelen nog aan deze voorwaarden?

Zo nee, sta nog eens even stil en kijk waar je nog specifieker in kunt worden.

S staat voor Strategie

Een Goal of Doel definiëren is nog tot daaraan toe, maar dan komt de Strategie. De Strategie geeft inzicht in hoe je je Goal of Doel gaat verwezenlijken. Vooral dit gedeelte is essentieel omdat het je inzicht geeft in wat werkt en wat niet werkt.

M staat voor Meetbare resultaten

Stel dat je iets wilt bereiken in de rest van het jaar; hoe weet je dan waar je nu staat? En waar na een kwartaal? Of na een half jaar? Met andere woorden: blik regelmatig terug om te zien of je op de juiste weg bent.

Volg je het juiste pad? Prima. Ben je van je koers afgeweken? Ook goed. Maar stuur dan wel bij.

Meetbare resultaten maken het jou veel makkelijker.

Dus…

Wanneer sta jij stil om volgend jaar (weer) vooruit te komen?

Ik wens je nu heel veel stilstand! (maar dan wel met het doel om nog of weer verder te komen). Geniet van je vakantie!